Otağa Hoşgeldiniz!

Otağ Logo

Otağ'a girerken

import O from 'otag'

'h1.Esen:Esenlikler Yertinç'.to = 'body'
<body>
  <h1 class="Esen"> Esenlikler Yertinç! </h1>
</body>

Otağ Sözdizimi Güzelliklerini incele

Otağ Nedir?

Otağ JS; yalın, bütünleşik, sözdizimi güzel yapısıyla hızlıca, küçük boyutlu ağ uygulamaları yazabilmenizi sağlayan bir JavaScript çatısıdır.

Otağ'ın sağladığı üstünlükleri incele.

Otağ gerçekte bir ön uç çatısıdır, ancak JavaScript'in yapısı onun bazı sınıflarını arka uçta da kullanmaya olanak verir.

Otağ Node Bileşenini gör.

Sınıf(kütüphane) mi yoksa Çatı mı ?

Otağ 1.0'dan beri sıkça duyduğumuz bu soruyu yanıtlamadan önce kütüphane ve çatı kavramlarını tanımlıyoruz.

Kütüphane : Kütüphane ya da sınıf, belirli bir konuda işlev ve yöntemlerin toplandığı yapıdır. Kendisi gibi başka sınıfları da içerebilir.

ÖR: Matematik sınıfı içinde Ayrık Matematik alt sınıfı olması

Çatı : Belirli bir amaç için özelleşmiş, genellikle yazıldığı dilin üzerine bir katman olarak kurulur, yiv bütünlüğünü ve düzenini sağlayan belirli yapılar sunar

Otağ, JavaScript'in olanaklarını etkin olarak kullanır ve sunduğu desenler ile ağ uygulaması yapmayı kolaylaştırma amacı güder. Bu özellikleri ile bir çatıdır diyebiliriz.

Bunun yanında

import {araç} from 'otag'

biçiminde kullanabileceğiniz araçlar(sınıflar) içerir.

Araçlar

  • Disk (ES6 Proxy) Yerel Yığınak soyutlayıcısı (localStorage abstractor)
  • Page Betler arası yönlendirme işletmeni
  • Time Yalın zaman kütüphanesi
  • Tor Tor istemcisi (Network requester)
  • Chain Ardışıl işlevlerden Süreç derleyicisi

results matching ""

    No results matching ""