.debounce(ms)

Bu İşlev uzantısı, işlev çağrılarını sınırlandırmak, gecikmeli İşlev tanımlamak amaçlarıyla kullanılır. Bağlam korunur.

Örnek:

debounceLog = console.log.debounce(3000)
debounceLog('Armut') //3s sonra Armut yazar

Eğer bu örnekte 3s içinde/arka arkaya birden fazla debounceLog çağırırsanız sadece son çağrınız çalıştırılır.


Örnek 2

document.addEventListener("scroll", (() => {
  console.log('çalıştı ',+new Date)
}).debounce(100));

Bu örnek ise .debounce yönteminin en yaygın kullanıldığı örnektir. Çok fazla çağrılan işlevlerin belirli bir süre için sınırlandırılmasına olanak vererek sık yineli ve yüksek iş gücü gerektiren işlevlerin verimi artırır, taşınabilirlerin pilini korur.

results matching ""

    No results matching ""