İşlev Uzantıları

JavaScript dilinde işlevler için bulunan .bind .call gibi yöntemlere ek olarak Otağ'da şu yöntem ve geliştirmeler vardır.

Yöntem Açıklama
.debounce() İşlevi gecikmeli işleve dönüştürür
.prom() İşlevi Söze dönüştürür
.prevent İşleve preventDefault() atar
.stop İşleve stopPropagation() atar

results matching ""

    No results matching ""