.prevent

Bu İşlev uzantısı, çakılan etkinliğin ön tanımlı işini engellemek amacıyla kullanılır.

Örnek:

 'a.Düğme[href="yol.html"]'.kur({
  click:(()=>{
   alert("Ebliğ toygursa közi yolka bolur") 
   // Ev iyesi doyurunca, konuğun gözü yolda olur
  }).prevent
 })

Bu, şu anlama gelir: Gerçekte düğmeye tıklandığında, tarayıcı yol.html bulunağına gidecekti. Ancak prevent ile bu engellendi

results matching ""

  No results matching ""