.stop

Bu İşlev uzantısı, çakılan etkinliğin Öge ağacındaki üst ögelere yayılmasını engellemek amacıyla kullanılır.

Örnek:

 'a.Düğme'.kur({
  click:(()=>{
   console.log()
  }).stop
 })

Bu, şu anlama gelir: Eğer düğmeye tıklanmışsa, üst ögelere de tıklanma bilgisi gönderme.

results matching ""

  No results matching ""