Chain

Chain([İşlev/Söz,...])

Ardışıl İşlev ya da Sözlerinizi birbirine bağlar.

Kullanım

import {Chain} from 'otag'

JSON.fetch = Chain([
  fetch, // getirme isteği yap
  response=>response.json() // JSON yanıtı işle
  ])

JSON.fetch(URL)

Burada 2 işlevi birbirine bağladık, JSON.fetch çağırıldığında sırasıyla fetch ve ok işlev çağrılır.

Ne yarar sağlar

Bunu şu biçimde de yapabilirdiniz

// Tek kullanımlık
fetch(URL)
  .then(response=>response.json())

Ancak bu tek kullanımlık olur, Chain de ise istediğiniz zaman çağırabileceğiniz bir süreç derlenmiştir.

Bunun yanında, böylesine bir dizi başlatmanızı sağlayan, fetch işlevinin bir Söz olmasıdır. Chain ile süreç başlatıcınızın Söz olmasına gerek yoktur. Sıradan İşlev ile de süreç başlatabilmenizi sağlar.

Örnekler

Otağ Chain örnekleri

İşlevle süreç başlatma

Aşağıda, sıradan bir İşlev ile kurulmuş bir süreç örneği verilmişir.


let Topla = (a, b) => a + b
let Çarp  = (a, b) => a * b

let beşleÇarp=Çarp.bind(null,5)

let İşlem = Chain([
  Topla,
  beşleÇarp
  ])

İşlem(2,4).then(console.log) //30

results matching ""

    No results matching ""