Otag.Disk

Herhangi bir veriyi aygıtın yerel veri yığınağında tutabilmek ve tutulan bu verilere geri erişebilmek için tasarlanmıştır. Veri JSON biçimine dönüştürülerek depolanır.

Disk' veriyi RAM (Denkgele Erişim Belleği) yerine Yerel Yığınakta (istemci tarayıcısındaki bellekte) tutmaya yarar.

Başka çatılarla birlikte o.disk dürüsünü kullanabilirsiniz

Kullanım

 import {Disk} from 'otag'

 Disk.Oğuzlar = {
  Bozoklar: {
   Günhan: ['Kayı', 'Bayat', 'Alkaevli', 'Karaevli'],
   Ayhan: ['Yazır', 'Döğer', 'Dodurga', 'Yaparlı'],
   Yıldızhan:['Avşar', 'Kızık', 'Beğdili', 'Karkın']
  },
  Üçoklar : {
   Gökhan: ['Bayındır','Peçenek','Çavuldur','Çepni'],
   Dağhan: ['Salur','Eymür','Alayuntlu','Yüregir'],
   Denizhan: ['İğdir','Büğdüz','Yıva','Kınık']
  }
 } //Yerel yığınağa Oğuzlar'ı yaz

 Disk.Oğuzlar.Bozoklar.Ayhan // Yerel Yığınaktan Oğuzlar'ı oku
 // ['Yazır', 'Döğer', 'Dodurga', 'Yaparlı']
 Disk[1] = 'Baş';
 Disk[2] = 'Taş';
 Disk['Toprak'] = 'Toprak';

 delete Disk[2];   //Tekli silme
 Disk.rem([1,'Toprak']); //Çoklu silme

Uyarı

Disk ile yazacağınız veriler, yerel yığınakta tutulduğu için belge ya da tarayıcı kapatıldığında yok olmaz.

Genel kullanım niteliğini anlayabilmek için, bilmiyorsanız Window.localStorage kavramına bakmanız önerilir.

results matching ""

  No results matching ""