Page : Bet Yöneticisi

Page sınıfı Betlerinizi tanımlamanız ve betleriniz arasındaki geçişi yönetmek için tasarlanmıştır.

Kullanım

import {O, Page} from 'otag'

let routes = {
 index: 'ana',
 ana: ''.kur({
  name: 'Ana Bet',
  once(){
   console.log('Bet ilk kez yerleştirildi')
  },
  idle(){
   console.log('Bet uyudu')
  },
  wake(){
   console.log('Bet Uyandı')
  }
 })
}

let Uygulama = new Page({
 routes, handler: 'body'
});

Bet nedir?

Bet(Sayfa), özelleşmiş bir Otağ Sanal Ögesi'dir. name, once, idle, wake özel açarlarını içerebilir.

wake(yol,...)

Betinizin uyandıkça çalışan işlevdir. Bu işlevin girdileri, gidilen yolun alt yolları olacaktır.

 // yol : /Hayvanlar/canis/lupus
 Hayvanlar:'Hayvanlar'.kur({
  View:{
   cins:'.cins',
   tür:'.tür'
  },
  wake(cins, tür){ //cins: "canis" , tür: "lupus"
   this.value={cins, tür}
  }
 })

once(yol,...)

Bir bet ilk kez çağırılıyorsa wake() yerine once() yöntemi çağırılır. Bu yöntem çağırıldıktan sonra silinir.

 once(){
  //belgeyi yükle
  O.req('belge').then(response=>this.value=response)

  //Uyandır
  this.wake.call(this, arguments)
 }

idle()

Bir betten başka bir bete geçiş yaparsanız belgee bulunan betin idle() yöntemi çağırılır. Eğer zaman aralıklı bir iş yapıyorsanız ya da bir izleti oynatıyorsanız. idle() ile durdurmanız üstünlüğünüze olacaktır.

{
 View:{
  izleti: 'video'
 },
 once(){
  let izleti = this.V('izleti').el
  izleti.src = 'izleti.mp4'
  izleti.load()
  this.wake()
 },
 wake(){
  this.V('izleti').el.play()
 },
 idle(){
  this.V('izleti').el.pause()
 }
}

name

Betinizin adıdır, Yönlendirme Çubuğu ya da Belge Başlığı(document.title)'nda görünür. Bu ad değişime duyarlıdır.

Aşağıda /Hayvan/Kedi yoluna gidince belge başlığını Kedi olarak ayarlayan bir yapı kurulmuştur.

 Hayvan: 'Hayvan Beti'.kur({
  name:'Hayvan',
  wake(hayvan="Kedi"){
   this.name = hayvan
  }
 })

Yol tanımlama

routes açarı, betlerinizi tanımlamanızı sağlar, bulunak çubuğuna yazdığınızda Page'in bulacağı bulunaklardır.

Aynı zamanda yönlendirmelerinizi de tanımlayabilirsiniz.

alacağı değer bir bet

 index: 'ana'

Yönlendirme Çubuğu

Page içinde bulunan Navigation yöntemi betleriniz için bir yönlendirme çubuğu arayüzü oluşturur.


Uygulama.Navigation()
    .to='#yönlendirme'

hide:['bet',...]

Navigation çağırırken gireceğiniz hide açarı, yönlendirme çubuğundan gizlemek isteyebileceğiniz betleri tanımlamanızı sağlar.

Örneğin imleğinize ana bete gitme özelliği tanımlamak ve Yönlendirme çubuğunda ana açarıyla bağlantı olmasın isteyebilirsiniz.

 'img#imlek[href="ana"]:imlek.svg'.to='header'

 Uygulama.Navigation({hide:['ana']})
    .to='#yönlendirme'

results matching ""

  No results matching ""