'.Tamga'.el

el Otağ'da Yazı biçiminde yazılan bir Tamga'yı Öge'ye dönüştürür.

Otağ ile DOM Ögesi oluşturmak için bir CSS metni yazın yeter.

  let Öge = 'b#Hun.Türk'.el

Yazımı aşağıdaki yazıma denktir

  let Öge = document.createElement('b');
  Öge.id = 'Hun'
  Öge.className = 'Türk';

ve belge içinde şu şekilde bir Öge oluşturur

  <b id="Hun" class="Türk"></b>

results matching ""

    No results matching ""