Time

Zaman sınıfı, belirli anlatımlar için UNIX zamanını döndürür.

import {Time} from 'otag'

Time.now   // Çağrıldığı andaki zamanı verir.

Time.today // Çağrıldığı günün başlangıç sn'sini verir.

Siz de belirli zamanlar tanımlayabilirsiniz.

Time.

Bu yazışın uzun olması nedeniyle O.ready Sözü vardır. Belge yüklendiğinde Söz çözümlenir.

//Otağ.JS ile yazılmış
let Öge='Öge'.el;

O.ready.then(({body})=>body.append(Öge));

results matching ""

    No results matching ""