Tor

Tor halk ağzında sık gözlü ağ demektir. ( Bkz. TDK ). Biz de bu sözcüğü internet ya da network sözcüklerinin yerine kullanıyoruz.

.req(URL, data) => .then(response => { }), .catch(error => { })

Ağ ile ilgili yöntemlerin bulunduğu bu betlikte ağ istemcisi görevi gören .req() yöntemi bulunmaktadır.

Hem Node.JS'de hem de ön uçta aynı arabirimi kullanarak ağ istekleri yapabilirsiniz.

 import {Tor} from 'otag'

 let URL = '/sunucu/giriş'
 let veri = {
  ad: 'Halil',
  soyad: 'İnalcık'
 }

 Tor.req(URL,veri)

Dilerseniz arka uç bulunaklarına özel, yanlızca uçnoktaları girerek kullanabileceğiniz bir istemci derleyebilirsiniz. Bunu yapmak için ep₺ özel açarının olduğu bir arka uç yazısını birleştirin.

 import {Tor} from 'otag'

 ArkaUç = Tor.req.bind('/sunucu/ep₺')
 GitHub = Tor.req.bind('https://api.github.com/users/ep₺')

 ArkaUç('giriş', veri)
 GitHub('OtagJS')
  .then(({avatar_url})=>{
   ('img:'+avatar_url).to = "body"
  })
Başka Örnek

```javascript import {Tor} from 'otag'

Tor .req('https://otagjs.org/cizelge/takvim.json') .then(cizelge => { console.log( cizelge .map(etkinlik => etkinlik.title) ) })

``

results matching ""

  No results matching ""