'virgülle,ayrılmış,açarlar'.from( Nesne{ } )

.from bir Yazı uzantısıdır. İstenilen anahtarların iyeliğindeki değerleri Nesne içinden bularak bir Dizi oluşturur. Girilen sıra önemlidir.

'gün,ay,yıl'.from({
    gün: 30,
    yıl: 1922,
    ay: 8
})
//Dizi [30, 8, 1922]

JavaScript dilinde Öge de bir Nesne olduğu için Ögenin özelliklerini de getirebilirsiniz

Öge='.Bir#Öge'.el //Bir Öge oluştur

'id,className'.from(Öge)
//Dizi ['Öge', 'Bir']

results matching ""

    No results matching ""