'#CSS.Seçici'.get

'#CSS.Seçici'.init yöntemi Otağ'da [[Öge]] ve [[Bileşen]] oluşturma yöntemidir.

'#CSS.Seçici'.get yöntemi ise Otağ'da belgedeki [[Öge]]leri getirmek içindir .

a.bilgi{
    border:1px #09F solid;
}

biçimindeki bir CSS belgedeki etiketi a, sınıfı bilgi olan bütün ögelere etki eder.

'a.bilgi'.get.forEach(öge => {
  // öge ile birşeyler yap
})

biçimindeki bir Otağ yazımıyla aynı CSS'deki gibi belgede bulunan etiketi a, sınıfı bilgi olan bütün ögeleri bulup üzerinde işlem yapabilirsiniz.

results matching ""

    No results matching ""