Yazı Nedir

Yazı(String), bir veya daha fazla imin ardarda eklenmesinden oluşan bir veri türüdür.

Otağ'ın tanımladığı Tamga da bir Yazıdır.

Otağ'da Yazı üserinde belirli uzantılar oluşturulmuştur.

Yazı Uzantıları

Yöntem Açıklama
.vars() Değişkenli Yazıyı işler.
.from() Nesneden Dizi oluşturur.
.kur() Yeni bir Sanal Otağ kurar .
.get Sayfada bulunan Ögeleri bulur.
.of() Verilen Nesnedeki ilgili açarları toplar

Yazı'ya benzeyen Tamga uzantılarını da inceleyin

results matching ""

    No results matching ""