'virgülle,ayrılmış,açarlar'.of( Nesne{ } )

.of bir Yazı uzantısıdır. İstenilen anahtarların iyeliğindeki değerleri Nesne içinden bularak yeni bir Nesne oluşturur. Amaçlanan verilen Nesne'deki yalnızca ilgili açarları kullanmaktır.

'gün,ay'.of({
  gün: 30,
  yıl: 1922,
  ay: 8
})
//Nesne {gün: 30, ay: 8}

JavaScript dilinde Öge de bir Nesne olduğu için Ögenin özelliklerini de getirebilirsiniz.

let Bediz='img:görsel.jpg'.el //Bir Bediz Ögesi oluştur

Bediz.onload=()=>{
 let bilgi = 'height,width'.of(Bediz)
 console.log(bilgi)
 // {height: 100, width: 50}

}

Örnekte "Bir konumdaki bedizin genişlik ve yüksekliğini bulma" kodu verilmiştir.

results matching ""

  No results matching ""